Υπευθύνος Διαχειριστής Οικονομικών και Δαπανών

Από το γραφείο τύπου του συνδυασμού Νέα Πελοπόννησος ανακοινώνεται η τοποθέτηση του κ. Νίκου Καβουρίνου ως Υπευθύνου Διαχειριστή Οικονομικών και Δαπανών

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ