Με δεδομένο ότι τα συγχρηματοδοτούμενα έργα ακολουθούν ένα σκληρό πρωτόκολλο
δημοσιότητας και προβολής, χρειάζεται να ενημερώσουμε τους πολίτες σχετικά με τις
ανακοινώσεις του κ. Κωνσταντινόπουλου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η χρηματοδότηση του εσωτερικού δικτύου της Βλαχέρνας γίνεται εν μέρει (100.000 ευρώ) με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) που εκείνος εξασφάλισε επί των ημερών του στο υπουργείο Ανάπτυξης (2014). Αυτό είναι απολύτως ψευδές.
Το έργο του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της ΤΚ Βλαχέρνας εντάχθηκε με απόφαση του
τ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Πελοπόννησος 2014 – 2020 (ΕΣΠΑ), μέσω της ΤΑΠΤΟΚ Αρκαδία 2020, με
προϋπολογισμό 564.516,13 ευρώ στις 8 Μαΐου 2019. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Τατούλη πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό και απαραίτητο έργο το οποίο εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου και υπηρετεί τους στόχους της αειφορίας του περιβάλλοντος και εξασφαλίζει επαρκείς και ποιοτικές ποσότητες νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, ενώ παράλληλα εξοικονομεί υδάτινους πόρους από τη μείωση διαρροών στα δίκτυα διανομής. Στη συνέχεια, ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΤΑΠΤοΚ) έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των τευχών και το έργο είναι σήμερα ώριμο για δημοπράτηση από τον κύριο του έργου, που είναι η ΔΕΥΑΤ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρίπολης).
Είναι κοινός νους λοιπόν, η αντίληψη ότι το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από πόρους του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και φέρει
τις υπογραφές του Πέτρου Τατούλη και του Δημήτρη Παυλή. Από την άλλη πλευρά,
είναι ασφαλώς θετική η αγωνία του κ. Κωνσταντινόπουλου σχετικά με την πορεία των
έργων στην Αρκαδία, αν και η μακρά παρουσία του στα κοινά θα επέβαλε αρτιότερη γνώση περί των αναπτυξιακών εργαλείων και των διαδικασιών.
Για να γίνει απολύτως κατανοητό:

 1. Ο συνολικός προϋπολογισμός της εγκεκριμένης Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ ανέρχεται
  συνολικά σε 19 εκατ.€, εκ των οποίων τα 12,75 εκατ.€ συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και τα 6,25 εκατ.€ με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ, στο σύνολο της δηλαδή από πόρους του ΕΣΠΑ. Οι περιοχές παρέμβασης είναι ο Δήμος Γορτυνίας, ο
 2. Δήμος Μεγαλόπολης και ο Δήμος Τρίπολης, πλην του αστικού της κέντρου.
 1. Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο έχει αναγνωριστεί ως «καλή
  πρακτική» από την Επιτροπή Παρακολούθησης και το μόνο που λειτουργεί σε
  τέτοιο εύρος και με τέτοιο τρόπο σε όλην την χώρα
 2. Έως το τέλος Αυγούστου 2019, (και μέσα σε μόλις 18 μήνες από την έγκριση
  λειτουργίας του φορέα ως ΕΦΔ) οι εξειδικεύσεις είχαν αγγίξει το 104%, οι
  προσκλήσεις που είχαν εκδοθεί από τον ΕΦΔ «ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ»,
  και δημοσιευτεί ήταν συνολικού προϋπολογισμού 15,2 εκατ.€ (το 79,8% του
  συνολικού προϋπολογισμού της εγκεκριμένης Στρατηγικής), ενώ οι εντάξεις
  (συνολικά δεκαεπτά πράξεις προϋπολογισμού 11,03 εκατ.€) αντιστοιχούσαν στο
  58,1% του συνολικού προϋπολογισμού της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ. Να σημειωθεί
  ότι μέχρι τον Νοέμβριο είχαν υποβληθεί για υπογραφή στον κ. περιφερειάρχη δύο
  ακόμη εξειδικεύσεις (οι οποίες αναφέρονται στη δημιουργία / βελτίωση υποδομών
  άθλησης και αναψυχής, καθώς επίσης και στην ενίσχυση της λειτουργικότητας
  πολιτιστικών υποδομών για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς) και δύο
  προσκλήσεις («Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που
  δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και
  διάθεση μεταποιητικών προϊόντων», προϋπολογισμού 2.500.000€ και Σύστημα
  Τηλεϊατρικής – Τηλεφροντίδας για την αντιμετώπιση έκτακτων/επειγόντων
  ιατρικών περιστατικών ειδικών πληθυσμιακών ομάδων της περιοχής εφαρμογής της
  Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ», προϋπολογισμού 1.600.000 €), οι οποίες μέχρι πρόσφατα
  δεν είχαν υπογραφεί.

Η ίδρυση της ΑΜΚΕ «Αρκαδία 2020» αποτέλεσε πολιτική πρωτοβουλία του Πέτρου
Τατούλη και αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς τόσο του ίδιου όσο και στελεχών της
Διαχειριστικής Αρχής, αλλά και των ικανών στελεχών της «ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020
ΑΜΚΕ», οι οποίοι πέτυχαν να δημιουργήσουν ένα καινοτόμο προϊόν και κληροδότησαν στην Πελοπόννησο τεράστια τεχνογνωσία. Καταλήγοντας θα ήταν ευχής έργο τα έργα να γίνονταν με την έκδοση δελτίων τύπου, αλλά η πραγματικότητα είναι (ευτυχώς ! )
διαφορετική.