Σημαντικά έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας υπέγραψε την Παρασκευή 3
Ιουλίου 2019 ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης.
Πρόκειται για τη σύμβαση υλοποίησης του έργου του ηλεκτροφωτισμού της
επαρχιακής οδού Κρανίδι – Πορτοχέλι και τη δημοπράτηση των έργων
«Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία λόγω του κυκλώνα Ζορμπά,
υποέργο : αποκατάσταση ζημιών δρόμου Γυμνό – κατασκηνώσεις Φαρμακα»,
«Αποκατάσταση βλαβών νότιας παράκαμψης Άργους», συντήρηση τμημάτων της
Επαρχιακής Οδού Άργους – Καρυά» και «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση – σήμανση
– φωτισμός του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Αργολίδας, υποέργο:
συντήρηση σήμανσης και στοιχείων ασφαλείας οδικού δικτύου».