Τις συμβάσεις υλοποίησης των έργων «Πεζοδρόμηση στην εθνική οδό Τρίπολης –
124 ΠΒΕ και «Έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στην περιοχή του Κάμπου
Λεωνιδίου, Δήμου Νότιας Κυνουρίας» υπέγραψε την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 ο
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης.