Η κα Ηλέκτρα Μπάρκα μεγάλωσε στους Γαργαλιάνους Τριφυλίας και είναι πτυχιούχος του
Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου.