Ο Παναγιώτης (Τάκης) Στασινός είναι Αντιπρόεδρος του Κυνηγετικού

Συλλόγου Καλαμάτας, ενώ έχει διατελέσει Πρόεδρος για τρία χρόνια.

Αγωνίστηκε ως ποδοσφαιριστής στο Μεσσηνιακό, την Ομόνοια και την

Καλλιθέα και έχει διατελέσει προπονητής στην Καλλιθέα και την Ομόνοια.