Γεννήθηκε στο Άνω Δώριο Μεσσηνίας το 1947.

Είναι επιχειρηματίας και δραστηριοποιείται στον τομέα του εμπορίου.

Είναι ερμηνευτής Δημοτικών Τραγουδιών.