Με δήλωσή της στο Messinialive η Αντιπεριφερειάρχης Αντωνία Μπούζα αναφέρει ότι “Οι πολίτες του Δήμου Μεσσήνης που απαλλοτριώθηκαν οι ιδιοκτησίες τους, για την κατασκευή του δρόμου Καλαμάκι-Τζάνε, δεν μπορεί να είναι τα “θύματα” της όποιας εκλογικής τακτικής κάποιων περιφερειακών συνδυασμών και κάποιων υποψηφίων”, τονίζοντας ότι “τα χρήματα έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων”.