Γεννήθηκε το 1972 και κατοικεί στο Έλος Λακωνίας. Σπούδασε Ιατρική στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου FACULTATE DE MEDICINA SI FARMACOLOGIE “CAROL DAVILA” στο Βουκουρέστι στη Ρουμανία με βαθμό αποφοίτησης άριστα 10 στα 10. Κατέχει και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα και είναι Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα διδακτορικής διατριβής «Η επίπτωση του καρκίνου του μαστού στις γυναίκες σε σχέση με τις ομάδες αίματος» . Από το 1998 έχει άδεια ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος. Από το 2008 έχει άδεια γενικού χειρουργού. Τα τελευταία χρόνια είναι επικουρικός χειρουργός επιμελητής Β’ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου αλλά και Επιμελητής Α’ Χειρουργός στη ΝΜ Μολάων Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Έχει πλήθος δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά αλλά είναι και συγγραφέας βιβλίων. Μιλά άπταιστα ρουμανικά και αγγλικά.