Η Μαρία-Πετρούλα Σκλία του Γεωργίου και της Ελένης γεννήθηκε 19 Φεβρουαρίου το έτος 1991 στην Κόρινθο, όπου και περάτωσε τις εγκύκλιες σπουδές της. Κατάγεται από το Σοφικό Κορινθίας και προέρχεται από πολύτεκνη και αγροτική οικογένεια.

Είναι απόφοιτη του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, με ειδίκευση στην «Επιμόρφωση και Κατάρτιση στον Αγροτικό τομέα: Θεσμοί, Δομές & Πολιτικές με έρευνα πεδίου στην περίπτωση της Κορίνθου». Από μικρή ηλικία ασχολήθηκε ενεργά με την πρωτογενή παραγωγή και συμμετείχε σε δράσεις που αφορούν την ενίσχυση του τομέα στην περιοχή της Κορινθίας.

Με βάση αυτό το ενδιαφέρον συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο τμήμα «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική Στην Αγροτική Ανάπτυξη» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στην μελέτη και συγγραφή Βusiness Plan με στόχο την προώθηση της οικονομίας και την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας.

Ξεκίνησε την ενασχόλησή της με την πολιτική σε ηλικία 23 ετών, συμμετέχοντας το 2014 στις Περιφερειακές εκλογές με το συνδυασμό «ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» με επικεφαλής τον Πέτρο Τατούλη.

Διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΚΕΚ) Νομού Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά την περίοδο 2015-2017, προάγοντας την Επιμόρφωση, την Κατάρτιση και τη Δια Βίου Μάθηση.

Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) στον τομέα Ανθρωπολογίας και Κοινωνιολογίας. Δραστηριοποιείται επαγγελματικά με την υποστήριξη ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης για την εφαρμογή τεχνικής βοήθειας και δράσεων ιδιωτικών επενδύσεων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Συμμετέχει στην εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής της Ελλάδας για την περίοδο 2021-2027, ενώ παράλληλα ασκεί και διοικητική λογιστική και ανάλυση σε ανώνυμες εταιρείες. Στον ελεύθερο χρόνο της συμμετέχει σε εθελοντικές δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα και προστασίας ευπαθών ομάδων και με τον αθλητισμό.