Υπερψηφίστηκαν από την 5η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου οι απαλλοτριώσεις, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει το μεγάλο έργο της διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω ΣΔΙΤ.