• Καθηγητής Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Πελοποννήσου
  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Πελοποννήσου
  • ΔΝΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: «Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιόλαδου» του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Πελοποννήσου
  • ΔΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΤΡΟΦΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ(NUTRACEUTICALS) ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο Γεώργιος Ι. Ζακυνθινός έχει πτυχίο ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές Εξειδικεύσεις σε Ελληνικά και σε Διεθνή Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα ως υπότροφος, (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, Davis University USA, INRA Γαλλίας, IRTA Ισπανίας, CIHEAM Σαραγόσας, ΙΝΙΑ Πορτογαλίας)

Είναι αριστούχος Διδάκτορας Γεωπονικών Επιστημών και έχει εκπονήσει δύο μεταδιδακτορικά έργα (2001-2010) στο Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του ίδιου Πανεπιστημίου.

Εργάστηκε ως Επιστημονικός συνεργάτης στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και ως Δόκιμος Ερευνητής στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας(ΕΘΙΑΓΕ) τόσο σε Σταθμό Γεωργικής Έρευνας όσο και ως στέλεχος της κεντρικής Διοίκησής του (Δ/νση Προγραμματισμού, Συντονισμού και Αξιοποίησης της Έρευνας. Έχει εργαστεί στην ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε πλέον των πέντε (5)ετών στη θέση του Προϊσταμένου του τμήματος R&D (Έρευνα & Ανάπτυξη) και ως σύμβουλος διαχείρισης του τμήματός της Έρευνα και Ανάπτυξη συντονίζοντας Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα της εταιρείας αλλά και σχεδιάζοντας νέα προϊόντα.

Έχει επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των είκοσι πέντε (25) ετών σε συντονισμό και διαχείριση ερευνητικών, αναπτυξιακών και διακρατικών προγραμμάτων ως διεθνής συντονιστής ECLAIR,( AGRE CT-91-0060), διακρατικές συνεργασίας (ΕΛΛΑΔΑΣ- ΚΙΝΑΣ), μέλος ερευνητικής ομάδας διεθνών προγραμμάτων(CAMAR, FAIR ,NOIX CEE), συντονιστής και επιστημονικός υπεύθυνος εθνικών προγραμμάτων (ΠΑΒΕ ,ΕΠΕΤ Ι&ΙΙ, ΕΚΒΑΝ συμπεριλαμβανόμενου του Αρχιμήδη ΙΙ ΕΠΕΑΕΚ, ΕΠΕΡΕΑ) και μέλος ερευνητικής ομάδας εθνικών προγραμμάτων.