Γεννήθηκε στη Βέργα Μεσσηνίας. Είναι Έγγαμοςμε δύο τέκνα

 • Από 26.3.2014 έως 16.2.2016: Αντιστράτηγος- Υπαρχηγός Διοικητικής Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος
 • Από 15.11.2013 έως 26.3.2014: Αντιστράτηγος- Γενικός Επιθεωρητής Π.Υ. Νοτίου Ελλάδος
 • Από 5.2.2013 έως 15.11.2013: Υποστράτηγος- Επιτελάρχης Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος
 • Από 20.2.2012 έως 5.2.2013: Αρχιπύραρχος – Περιφερειάρχης Π.Υ. Βορείου Αιγαίου
 • Από 13.2.2011 έως 20.2.2012: Πύραρχος – Διοικητής Π.Υ. Σάμου
 • Από 2.2. 2009 έως 13.2.2011: Πύραρχος– Διοικητής Π.Υ. Ν. Μεσσηνίας
 • Από το Μάιο του 2015 έως σήμερα: Πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αναπτυξιακού Συλλόγου Βέργας με σπουδαία πολιτισμική, κοινωνική, ανθρωπιστική και αναπτυξιακή δράση πανελλήνια με τα χορευτικά του τμήματα, την χορωδία και την ορχήστρα του.
 • Πτυχίο Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (1991)
 • Πτυχίο Επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης Αξιωματικών (επίδοση: εξαίρετος)
 • Τελειόφοιτος του ΑΤΕΙ Δημόσιας Διοίκησης και Οικονομίας Καλαμάτας
 • Απόφοιτος της Σχολής Ξένων Γλωσσών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ελληνικής Αστυνομίας – Γλώσσα Αγγλική)
 • Γνώση Η/Υ