Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε Διεθνές και Εγχώριες Εκθέσεις Αγροτικών Προϊόντων
Ο Αλέξιος Αλεξόπουλος γεννήθηκε το 1958 στο Ζευγολατιό Κορινθίας.

Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.
Σπούδασε στη Σιβιτανίδειο Σχολή και αποφοίτησε με τον τίτλο του Μηχανολόγου. Επιπροσθέτως ολοκλήρωσε επιτυχώς σειρά σεμιναρίων Marketing της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων.
Επαγγελματική Δραστηριότητα
Η επαγγελματική του δραστηριότητα ξεκίνησε το 1980 με την ανάληψη καθηκόντων Υπευθύνου Εξαγωγών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζευγολατιού. Από το 2003 έως και το 2008 εκτέλεσε χρέη Διευθυντή Συσκευαστηρίου μεγάλης εξαγωγικής εταιρείας και στη συνέχεια, αποτέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας επιχείρησης.
• Περιφερειακός Σύμβουλος Κορινθίας από το 2014.
• Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου σε θέματα συμμετοχής της Περιφέρειας σε Διεθνείς και Εγχώριες Εκθέσεις Αγροτικών Προϊόντων από το 2014 έως και σήμερα.
• Τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόχας την περίοδο 2006-2010.
• Πρόεδρος του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού.
• Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Ομίλου Ζευγολατιού.