Από την επίσκεψη του στη Λακωνία, στο Μυστρά την περασμένη κυριακή