Τώρα που κατατίθενται στο δημόσιο διάλογο ανεξάρτητες πολιτικές πρωτοβουλίες, των οποίων η γέννηση είναι απόρροια μιας ειλικρινούς, απροσχημάτιστης και ισότιμης διαβούλευσης με την ίδια την κοινωνία, και οι πρωτοβουλίες αυτές βρίσκουν αποδοχή από πολιτικά κόμματα, όπως η σημερινή απόφαση του ΠΑΣΟΚ, τότε το μήνυμα στην κοινωνία για φυγή προς τα εμπρός παίρνει ουσία. Στην πράξη, αυτές οι ενέργειες   απελευθερώνουν από τις γνωστές αγκυλώσεις και στρεβλώσεις του παρελθόντος και ταυτόχρονα αποδεικνύουν πως αυτό που ισχυρίζονται όλοι ανεξαιρέτως  οι πολιτικοί, ότι δηλαδή εμπιστεύονται τους πολίτες να αποφασίζουν μόνοι για το μέλλον τους και ότι  τους αποδεσμεύουν από κομματικές δουλείες και εξαρτήσεις ορισμένοι το εννοούν πράγματι και σε αυτήν την κατεύθυνση αναζητούν τους ανθρώπους που θα εκφράσουν κατά τον πλέον αποτελεσματικό και φερέγγυο τρόπο το ζητούμενο της νέας αυτής εποχής. Της εποχής, που οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας, σε όποιον χώρο κι αν αυτές κινούνται θα συνεργήσουν προκειμένου να διαμορφώσουν  με πιο φωτεινά χρώματα, χωρίς μικροκομματισμούς, χωρίς προσωπικές ιδιοτέλειες, χωρίς εξαρτήσεις το μέλλον του τόπου τους. Αυτήν την εποχή καλούμαστε να υπηρετήσουμε στηρίζοντας τον νέο θεσμό εμείς ως «Νέα Πελοπόννησος» στην περιφέρεια Πελοποννήσου.