Αρχική Ετικέτες Αναρτήσεις με βάση ετικέτες "Τουρισμός"

Τουρισμός

Η Πελοπόννησος είναι ένας ευλογημένος τόπος. Δίπλα στους Ορεινούς Όγκους διαθέτει χιλιόμετρα με πανέμορφες παραλίες. Τα πολιτιστικά μνημεία και οι παραδοσιακοί οικισμοί εξαιρετικής αρχιτεκτονικής συνθέτουν ένα πολύτιμο τουριστικό χαρτοφυλάκιο, το οποίο όμως ποτέ δεν παρουσιάστηκε στη διεθνή τουριστική αγορά ως ένα ενιαίο και ισχυρό σύνολο.

Με τον «Καλλικράτη», η σκυτάλη της τουριστικής προβολής περνάει πια από τις Νομαρχίες στην νέα αιρετή Περιφέρεια. Έχουμε τη δυνατότητα πλέον να καλύψουμε το χαμένο έδαφος χρόνων. Το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που έχουμε ακολουθήσει ως τώρα έχει σοβαρές αδυναμίες που κυρίως οφείλονται στις αποσπασματικές δράσεις.

Το νέο μοντέλο θα έχει ως πυρήνα την «Καθολική Προσέγγιση και την Ολοκληρωμένη διαχείριση.»

* Παρουσιάζουμε πλέον την Πελοπόννησο ως ενιαίο τουριστικό προορισμό εγκαταλείποντας το μοντέλο της προβολής μεμονωμένων γεωγραφικών σχηματισμών. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ένα επαγγελματικό πρόγραμμα τουριστικού μάρκετινγκ.

* Εκπονούμε 10 ετές στρατηγικό σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης, διαχείρισης και προβολής της Πελοποννήσου, το οποίο θα εστιάζει στη δημιουργία προϋποθέσεων για συμπληρωματικές τουριστικές δραστηριότητες, τόσο μεταξύ ορεινού / θεματικού τουρισμού με τον θαλάσσιο τουρισμό, όσο και μεταξύ τουριστικών δραστηριοτήτων με άλλες παραγωγικές / οικονομικές δραστηριότητες. Αυτή η στρατηγική θα οδηγήσει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ παράλληλα θα επιτυγχάνεται η διασύνδεση των παραγωγικών τομέων. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, ο τουρισμός θα αποτελέσει το σημαντικότερο συντελεστή της ανταγωνιστικότητας της περιφέρειας. Δημιουργούμε ένα νέο, πολυθεματικό τουριστικό πρότυπο, στο οποίο θα δίνεται έμφαση στον ήπιο εναλλακτικό τουρισμό, στον ορεινό φυσιολατρικό τουρισμό, στον πολιτιστικό-θρησκευτικό τουρισμό και στον αγροτουρισμό.

Παράλληλα, χάρη στη μεγάλη έκταση των ακτών της Περιφέρειας, οι οποίες προσφέρονται για ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, προκρίνουμε την ορθολογική αξιοποίηση των παράκτιων περιοχών της, μέσα σ’ ένα πλαίσιο αυστηρής χωροθέτησης των τουριστικών μονάδων.

“Στόχος μας: Να γίνει της μόδας στην Ελλάδα και διεθνώς το brand name «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»“

Στόχος μας είναι η προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, με απόλυτο σεβασμό στην περιβαλλοντική ταυτότητα των παράκτιων ζωνών.

* Επιδιώκουμε τη συστηματική διασύνδεση του πρωτογενούς & δευτερογενούς τομέα της τοπικής οικονομίας με την τουριστική δραστηριότητα.

* Οργανώνουμε το περιφερειακό παρατηρητήριο τουρισμού για τη συλλογή και ανάλυση στατιστικών δεδομένων και ποιοτικών στοιχείων.

* Δημιουργούμε μηχανισμό παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και πληροφοριών σε τουρίστες/επισκέπτες – tour operators/διοργανωτές συνεδρίων/cruise operators – διεθνή & εγχώρια ΜΜΕ. (ανάγκη μοντέλων σύνδεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της τουριστικής αγοράς).

* Υποστηρίζουμε το τουριστικό προϊόν με δικτυακές εφαρμογές και την αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επιδιώκουμε τη λειτουργία εφαρμογών εικονικής περιήγησης σε πύλες εισόδου και σημεία υψηλής τουριστικής ροής και ενδιαφέροντος.

* Υποστηρίζουμε την προώθηση του αγροτουρισμού, σε συνδυασμό με την προβολή των ιδιαίτερων τοπικών προϊόντων. Συνεργαζόμαστε με τους τοπικούς συνεταιρισμούς για να αναπτύξουμε τον γαστρονομικό και οινικό τουρισμό σε περιοχές με μακρόχρονη σχετική παράδοση (Νεμέα, Μάνη κλπ).

* Χρηματοδοτούμε τη συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις. Την προβολή της Πελοποννήσου σε ειδικά roadshows. Δημιουργούμε ένα portal με υπηρεσίες e-booking και e-ticketing, την παραγωγή ειδικού έντυπου και ψηφιακού υλικού για tour operators και τη διαφήμιση της περιφέρειάς μας στον εσωτερικό και το διεθνή Τύπο.

* Επιδιώκουμε τη σημαντική αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καλαμάτας ώστε να καταστεί αεροπορική πύλη εισόδου στη Πελοπόννησο (για τσάρτερς).

* Συνεργαζόμαστε με τις ναυτιλιακές εταιρείες των γραμμών Ελλάδας- Ιταλίας για προβολή της Πελοποννήσου μέσα στα πλοία τους.

* Προβάλλουμε τις ομορφιές της Πελοποννήσου αλλά και την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στην αγορά των 4,5 εκατομμυρίων του λεκανοπεδίου της Αττικής.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΜΑΣ