Αρχική Ετικέτες Αναρτήσεις με βάση ετικέτες "οικονομική ανάπτυξη"

οικονομική ανάπτυξη

Kεντρικός στόχος του σχεδιασμού μας είναι η ανάδειξη μιας δημιουργικής και εξωστρεφούς Πελοποννήσου. Οι πολίτες μας μοχθούν και αξίζουν έναν καλύτερο τόπο.

Για να πετύχουμε το στόχο μας διαμορφώνουμε τον στρατηγικό μας σχεδιασμό, με βάση τις αντικειμενικές δυνατότητες, και τα πραγματικά προβλήματα της περιφέρειάς μας. Ένας άρτιος στρατηγικός σχεδιασμός στηρίζεται σε ειδικές αναπτυξιακές μελέτες. Ένα αναπτυξιακό σχέδιο συντάσσεται μεν από τεχνοκράτες, οφείλει ωστόσο να υπηρετεί πάνω από όλα τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Γι’ αυτό θα χρειαστούμε την ενεργό συμμετοχή των πολιτών της Περιφέρειας. Χρειαζόμαστε τη δική σου συμβολή. Κανένας δεν γνωρίζει τα προβλήματα μιας κοινωνίας καλύτερα, από τους ίδιους τους πολίτες της.

* Σήμερα κρατάς στα χέρια σου το πρόγραμμά μας, στο οποίο παρουσιάζουμε τους άξονες του στρατηγικού μας σχεδιασμού για την Ανάπτυξη της Περιφέρειας.

* Αμέσως μετά τις εκλογές θα αναρτήσουμε σε διαβούλευση το στρατηγικό μας σχέδιο για την ανάπτυξη, με χρονοδιαγράμματα υλοποίησης. Θα δεχθούμε και θα εξετάσουμε με μεγάλη προσοχή τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

* Παράλληλα, θα προβούμε σε συναντήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται ήδη στην Πελοπόννησο ή έχουν εκδηλώσει επενδυτικό ενδιαφέρον για την περιοχή.

* Θα επιδιώξουμε θεσμική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το οποίο θα έχει ρόλο και άποψη.

* Θεσμοθετούμε ετήσιο δημόσιο απολογισμό πεπραγμένων, προκειμένου να ελέγχεται η ανταποδοτικότητα των διατιθέμενων πόρων και να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των φορέων διαχείρισης.

Μέσα στον πρώτο δίμηνο του 2011 θα γίνει εκτενής παρουσίαση του ολοκληρωμένου στρατηγικού μας σχεδιασμού για την Ανάπτυξη της Περιφέρειας με όλες τις παραμέτρους, στόχους, πόρους, χρονοδιάγραμμα και οργανόγραμμα ομάδας υλοποίησης.

“Η Πελοπόννησος μπορεί να γίνει μια ευρωπαϊκή περιφέρεια, ένα πρότυπο τοπικής οικονομίας, που θα αποτελέσει υπόδειγμα για την έξοδο της χώρας από την κρίση“

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΜΑΣ