Αρχική Ετικέτες Αναρτήσεις με βάση ετικέτες "διαχείριση των απορριμμάτων"

διαχείριση των απορριμμάτων

Δίνουμε λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων

Ως σήμερα επιχειρήθηκε, ανεπιτυχώς, να πεισθούν οι τοπικές κοινωνίες ότι η επεξεργασία και διαχείριση των απορριμμάτων μπορεί να γίνει χωρίς όχληση και άρα μπορεί να εγκατασταθεί στην περιοχή τους χωρίς να τους δημιουργεί πρόβλημα. Το γεγονός αυτό, ανεξάρτητα από τους χειρισμούς που προηγήθηκαν, δεν έγινε αποδεκτό και οι τοπικές κοινωνίες, η μία μετά την άλλη, αντέδρασαν στον όποιο σχεδιασμό επιχειρήθηκε .

Πρέπει να γίνει σε όλους αντιληπτό ότι:

* Η μη διαχείριση ισοδυναμεί με περιβαλλοντική επιβάρυνση, σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μη εφαρμογή των οδηγιών.

* Τα σκουπίδια αποτελούν ολόκληρη οικονομία και από την διαχείριση τους προκύπτουν και οικονομικά οφέλη, τα οποία μπορούν να καρπωθούν οι περιοχές, στις οποίες θα εγκατασταθούν δραστηριότητες επεξεργασίας τους.

* Είναι αναγκαίο να ληφθούν αποφάσεις με τεχνικούς και όχι με πολιτικούς όρους. Φυσικά, ο ρυπαίνων θα πληρώνει και ο έχων τη διαχείριση θα κερδίζει.

* Τοποθετούμε τους ΧΥΤΑ ως τελευταία επιλογή και επικεντρωνόμαστε στην επιλογή σύγχρονων μεθόδων, οικολογικού προσανατολισμού, σε συμφωνία με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

* Προχωρούμε στην άμεση αποκατάσταση των χωματερών, αξιοποιώντας τους πόρους του Ε.Σ.Π.Α. και δρομολογούμε τη λειτουργική αξιοποίησή τους (περιβαλλοντικά/φωτοβολταϊκά πάρκα).

* Υποστηρίζουμε, παράλληλα με τη δραστηριότητα της ανακύκλωσης και του διαχωρισμού των υλικών στην πηγή από τους καταναλωτές, τις μεθόδους της επαναχρησιμοποίησης και της κομποστοποίησης των απορριμμάτων, ώστε να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τον όγκο των στερεών αποβλήτων που οδηγούνται προς ταφή.

* Δημιουργούμε δίκτυο συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και ειδικών αποβλήτων (Πράσινα Σημεία-Green Points).

* Προωθούμε ένα νέο σχεδιασμό για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών απορριμάτων με σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους και με βάση το τρίπτυχο: μηδενικοί ρύποι -χαμηλό κόστος -οριστική λύση του προβλήματος.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΜΑΣ