Αρχική Ετικέτες Αναρτήσεις με βάση ετικέτες "διαφάνεια"

διαφάνεια

Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε όλες τις υπηρεσίες και σε όλες τις συναλλαγές με τους πολίτες είναι ένας ρεαλιστικός στόχος.

Για να τον πετύχουμε:

o Σχεδιάζουμε από την αρχή το οργανόγραμμα της Περιφέρειας. Βλέπουμε με πολύ προσοχή ένα προς ένα όλα τα τμήματα, η σοβαρή στελέχωση τους αποτελεί στοίχημα. Η κατανομή των ανθρωπίνων πόρων θα υποστηρίζει τον συνολικό σχεδιασμό και τις πραγματικές ανάγκες. Η πλήρης μηχανοργάνωση των υπηρεσιών για εμάς δεν σημαίνει Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στα κουτιά τους, στιβαγμένοι στους διαδρόμους. Μηχανοργάνωση σημαίνει εφαρμογές που να

o επιτρέπουν, την ψηφιακή διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων της Περιφέρειας, δυνατότητα για δικτυακή διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων και φυσικά ψηφιακή ιχνιλασιμότητα όλων των ενεργειών της Διοίκησης.
* Αναρτούμε στο διαδίκτυο όλες τις αποφάσεις των περιφερειακών αρχών (περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακό συμβούλιο, οικονομική και εκτελεστική επιτροπή, περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης, περιφερειακός συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης, εκτελεστικός γραμματέας).

* Καθιερώνουμε ηλεκτρονικές δημοπρασίες για όλες τις προμήθειες στο επίπεδο της Περιφέρειας .

* Λειτουργούμε στο διαδίκτυο ειδικό κόμβο για την υποβολή από τους συναλλασσόμενους πολίτες παρατηρήσεων για δυσλειτουργίες ή φαινόμενα αδιαφάνειας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας. Οι όποιες παρατηρήσεις – καταγγελίες θα εξετάζονται άμεσα, σε συνεργασία με τους επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης και το αποτέλεσμα θα αναρτάται επίσης στον ίδιο κόμβο. Στην κατεύθυνση αυτή ενισχύουμε το ρόλο του Περιφερειακού Συνηγόρου του Πολίτη και των Επιχειρήσεων, θεσμός που προβλέπεται στον «Καλλικράτη».

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΜΑΣ