Αρχική Ετικέτες Αναρτήσεις με βάση ετικέτες "Αξιοποιούμε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία"

Αξιοποιούμε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

Ο «Καλλικράτης» προσδιορίζει το χρηματοδοτικό πλαίσιο για τις Περιφέρειες, με επιχειρησιακό βραχίονα υλοποίησης το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Κεντρικό στοιχείο στον σχεδιασμό μας είναι η σύνταξη και υλοποίηση ενός ισοσκελισμένου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, με βάση τις πραγματικές αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειας.

Στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία, είμαστε αποφασισμένοι να υπερβούμε κάθε εμπόδιο και να παρακάμψουμε κάθε γραφειοκρατική διαδικασία, προκειμένου να αναδείξουμε την Πελοπόννησο ως υπόδειγμα πλήρους αξιοποίησης των διατιθέμενων πόρων. Στην κατεύθυνση αυτή, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η απόδοση στην περιφερειακή διοίκηση, χωρίς εκπτώσεις και καθυστερήσεις, των θεσμοθετημένων πόρων του «Καλλικράτη» (κυρίως των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, όπως το 2,4% επί των συνολικών εισπράξεων του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, το 4% επί των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του ΦΠΑ κλπ). Οι πόροι αυτοί, σε συνδυασμό με μία σειρά από άλλα έσοδα, καθώς και πόρους του ΕΣΠΑ και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αποτελούν το οικονομικό μείγμα χρηματοδότησης των δράσεων του αναπτυξιακού μας σχεδιασμού για την Πελοπόννησο.

Τα χρήματα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Περιφερειακή Ανάπτυξη θα μειωθούν τα επόμενα χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν ευκαιρίες. Σημαίνει όμως ότι πρέπει να γίνουμε πολύ πιο προσεκτικοί και συνεπείς απέναντι στα κοινοτικά όργανα. Σημαίνει ότι θα χρηματοδοτηθούν μόνο όσοι είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε δύσκολες και απαιτητικές προκηρύξεις. Σημαίνει ότι δε θα γίνεται καμιά έκπτωση στις προϋποθέσεις ωρίμανσης ενός έργου.

Με το νέο πλαίσιο του «Καλλικράτη», οι Περιφέρειες δεν έχουν πλέον υπηρεσιακή εξάρτηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να χτίσουμε γέφυρες επικοινωνίας απευθείας με την ΕΕ.

Στην κατεύθυνση αυτή υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες άντλησης πόρων. Και θα τις εξαντλήσουμε. Χρηματοδοτικά Εργαλεία που σήμερα δεν τα έχει αγγίξει καμιά Ελληνική Περιφέρεια όπως τα Ταμεία Αναχρηματοδότησης (Πρόγραμμα για την Κοινή Ευρωπαϊκή Στήριξη για τις Βιώσιμες Επενδύσεις σε Αστικές Περιοχές -Jessica, Jeremie, Προγράμματα Ευρωπαϊκής

“Είμαστε αποφασισμένοι να αναδείξουμε την Πελοπόννησο ως υπόδειγμα πλήρους αξιοποίησης των διατιθέμενων πόρων“

Τράπεζας Επενδύσεων κλπ), τα Ειδικά Ταμεία χρηματοδότησης της ωρίμανσης και υλοποίησης ενεργειακών έργων (Πρωτοβουλία ELENA για την ανάπτυξη βιώσιμων ενεργειακών επενδύσεων), αλλά και οριζόντια προγράμματα όπως το περιβαλλοντικόLIFE+, το ενεργειακό EIE, το διασυνοριακό Interreg, το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα FP7, θα αποτελέσουν κεντρικό μας στόχο.

Ανελαστικό στόχο για το πρώτο έτος θα αποτελέσει η άμεση ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων του Περιφερειακού Προγράμματος από το ΕΣΠΑ. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες: δεν υπάρχουν ώριμες και πλήρεις μελέτες, οι διαδικασίες δημοπράτησης παίρνουν χρόνο. Θα στηρίξουμε τους φορείς υλοποίησης των έργων, απαιτώντας όμως ταυτοχρόνως από αυτούς υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα. Στόχος μας, να υπογραφούν οι συμβάσεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, όχι μόνο για να αυξηθεί η απορροφητικότητα του Προγράμματος, αλλά και για να αναζωογονηθεί η αγορά. Παράλληλα, θα παρεμβαίνουμε συνεχώς για την προώθηση των έργων και δράσεων που αφορούν την Περιφέρεια Πελοποννήσου και πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από τα Τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, τα οποία διαχειρίζεται η κεντρική διοίκηση. Το έχουμε αποδείξει στο παρελθόν, ότι γνωρίζουμε να διεκδικούμε πόρους και να παρεμβαίνουμε για την υπέρβαση των γραφειοκρατικών δυσκολιών.

Τα ΣΔΙΤ (Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα) και οι δυνατότητες που αυτά δίνουν για επιχειρηματικές συνέργειες και όχι απλές αντιπαροχές είναι τομέας με μεγάλες δυνατότητες και θα τον αξιοποιήσουμε σε όλες τις κατευθύνσεις.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΜΑΣ