Αρχική ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑ Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Γιώργος Ρουμελιώτης

Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Γιώργος Ρουμελιώτης

Νέα Πελοπόννησος

roumeliotis

Γεννήθηκα και µεγάλωσα στην Τρίπολη µε τόπο καταγωγής την Νεστάνη Μαντινείας.

Από το 1987 είµαι µόνιµος υπάλληλος του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών στο τµήµα Ιδιωτικών. Επενδύσεων, µε 10ετή θητεία στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ως υπεύθυνος της κεντρικής συνεδρίασης

Είµαι Περιφερειακός Σύµβουλος Αρκαδίας απ το 2010 εως και σήµερα.

Έχω την τιµή να είµαι Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρίπολης για 7 συνεχόµενες διετίες, του µεγαλύτερου Συλλόγου του νοµού Αρκαδίας µε περισσότερα από 1700 µέλη.

Επι 10 χρόνια είµαι εκλεγµένο µέλος του ∆.Σ της Γ Κυνηγετικής Οµοσπονδίας Πελοποννήσου εκπροσωπώντας το σύνολο των κυνηγών της Πελοποννήσου Έχω ασχοληθεί µε τον αθλητισµό και συγκεκριµένα µε το ποδόσφαιρό όπου για δέκα χρόνια ήµουν τερµατοφύλακας στην οµάδα του Παναρκαδικού.