Αρχική ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΤΙ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ Το ΠΑΣΟΚ στην Πελοπόννησο και οι …εκφραστές του! Τι είπε ο Βενιζέλος...

Το ΠΑΣΟΚ στην Πελοπόννησο και οι …εκφραστές του! Τι είπε ο Βενιζέλος και όλα δείχνουν…τριχοτόμηση! | farenews.gr

Νέα Πελοπόννησος

Το ΠΑΣΟΚ στην Πελοπόννησο και οι …εκφραστές του! Τι είπε ο Βενιζέλος και όλα δείχνουν…τριχοτόμηση! | farenews.gr

@. Πριν λί­γες μέ­ρες ο Ευ­άγ­γε­λος Βε­νι­ζέ­λος εί­πε πως το ΠΑΣΟΚ …έ­χει ο­κτώ (8) Πε­ρι­φε­ρειά­ρχες!

@. Δη­λα­δή, με την στή­ρι­ξη του… τό­τε ΠΑΣΟΚ, ε­ξε­λέ­γη­σαν ο­κτώ Πε­ρι­φε­ρειά­ρχες!

@. Με­τα­ξύ αυ­τών εί­ναι και ο Πέ­τρος Τα­τού­λης!

@. Εί­ναι λοι­πόν, α­δι­α­νό­η­το να πι­στεύ­ουν κά­ποι­οι πως δεν θα συ­νε­χι­στεί η στή­ρι­ξη του…ε­να­πο­μεί­ναν­τος, ε­πί­ση­μου, ΠΑΣΟΚ στον Τα­τού­λη, ε­πει­δή θα τον στη­ρί­ξει και η Ν.Δ.!

@. Πό­σο μάλ­λον τώ­ρα, που τα …έ­φε­ρε η “τύ­χη” να συγ­κυ­βερ­νά το ΠΑΣΟΚ με την Ν.Δ.!

μέσω Το ΠΑΣΟΚ στην Πελοπόννησο και οι …εκφραστές του! Τι είπε ο Βενιζέλος και όλα δείχνουν…τριχοτόμηση! | farenews.gr.