Αρχική ΕΡΓΑ <>

<<ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Ν.-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Δ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ >>

Νέα Πελοπόννησος

Print

Το εργο αφορά στήν ολοκλήρωση τού Δικτύου Αποχέτευσης τού οικισμού <<Δρέπανο >> τής Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος.

Τά λύματα πού θά συλλέγονται από τό νέο τμήμα δικτύου θά οδηγούνται στήν υφισταμένη ΕΕΛ Αργους-Ναυπλίου. Προβλέποντα騨

κατασκευή Κ.Α.Α.,(καταθλιπτικού),μήκους L=5,55 χλμ,εσωτερικό δίκτυο από σωλήνες,P.V.C.,Φ 200 -250-315 χιλ., μήκους L= 7,4 χιλ., καί

τρία νέα αντλιοστάσια,(προκ/μένα).

Παρόμοιες Αναρτήσεις