Αρχική ΕΡΓΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΣΤΡΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΣΤΡΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Στις περιοχές αρμοδιότητας της 25ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, την Κορινθία, την Αργολίδα και την Αρκαδία, εντοπίζονται περίπου 100 κάστρα και οχυρές θέσεις που χρονολογούνται από τον 5ο ως το 19ο αιώνα μ.Χ., όπως το Παλαμήδι και ο Ακροκόρινθος. Η Εφορεία διαθέτει ήδη ένα σημαντικό αρχείο τεκμηρίωσης των μνημείων αυτών, το οποίο όμως δεν είναι ολοκληρωμένο και εύκολα προσβάσιμο στο ευρύ κοινό και τους ειδικούς επιστήμονες. Το συνέδριο που διοργανώθηκε στο Λουτράκι  30/09/2011 – 02/10/2011 από την 25η ΕΒΑ, για την οχυρωματική αρχιτεκτονική στην Πελοπόννησο, υπογράμμισε τη σπουδαιότητα των κάστρων ως φορέων ιστορικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού πλούτου και ανέδειξε τη σημασία του υπάρχοντος σχετικού υλικού, επισημαίνοντας, όμως, ταυτόχρονα τις ελλείψεις του και τη δυσκολία πρόσβασης του ευρέος κοινού σε αυτό. Η παρούσα πρόταση προτείνει τη συστηματική συμπλήρωση, οργάνωση και ανοιχτή διάθεση του υλικού αυτού, μέσα από μια διευρυμένη διαδικτυακή ψηφιακή πλατφόρμα, τόσο στον επιτόπιο επισκέπτη των φυσικών θέσεων, όσο και στον απομακρυσμένο επισκέπτη του διαδικτύου. Επιπλέον σύμφωνα και με το Ν. 3207/2003, άρθρο 10, παρ. 10, ΦΕΚ 302/Α/24.12.2003,όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 4049/2012, ΦΕΚ 35/Α/23.2.2012: «ενέργειες τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης, παραγωγής περιεχομένου, σχεδιασμού ηλεκτρονικών εφαρμογών ανάδειξης αρχαιολογικού περιεχομένου στο διαδίκτυο», αλλά και την «επιστημονική, τεχνική, λειτουργική και διαχειριστική υποστήριξη» αυτών, το φυσικό αντικείμενο του παραπάνω έργου αποτελεί αρχαιολογικό έργο και παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησής του μέσω του φορέα της 25ης ΕΒΑ.

Παρόμοιες Αναρτήσεις