Αρχική ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗ Τ.Κ. ΧΡΥΣΟΚΕΛΛΑΡΙΑΣ

ΥΔΡΕΥΣΗ Τ.Κ. ΧΡΥΣΟΚΕΛΛΑΡΙΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Στα πλαίσια της αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Χρυσοκελλαριάς  του Δήμου Πύλου – Νέστορος θα υλοποιηθεί το έργο «ΥΔΡΕΥΣΗ Τ.Κ. ΧΡΥΣΟΚΕΛΛΑΡΙΑΣ», του οποίου σκοπός είναι:

 

1.Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

 

2.Η μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου.

 

3.Η εξοικονόμηση υδάτινων πόρων.

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις