Αρχική ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗ Δ.Δ. ΚΑΤΩ ΗΡΑΙΑΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

ΥΔΡΕΥΣΗ Δ.Δ. ΚΑΤΩ ΗΡΑΙΑΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης των Δ.Δ. Λουτρά Ηραίας, Λιοδώρα, Λώτης και Άγιος Ιωάννης. Οι παραπάνω οικισμοί διαθέτουν δεξαμενές ύδρευσης που τροφοδοτούνται από πηγές και γεωτρήσεις της περιοχής.

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις