Αρχική ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2014

Νέα Πελοπόννησος

 

 

Print

 

Η πράξη αφορά στην υποστήριξη της ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου στο πλαίσιο της εφαρμογής και παρακολούθησης του Προγράμματος και των παρεμβάσεων που αφορούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013, καθώς και της σύνδεσής τους με τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020. Περιλαμβάνει ενέργειες συμβουλευτικής – τεχνικής – διοικητικής υποστήριξης της ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου για τα έτη 2013-2014 σε τομείς αρμοδιότητάς της (εξειδίκευση, προγραμματισμό, διαχείριση, υλοποίηση, παρακολούθηση). Η πράξη αναπτύσσεται σε υποέργα σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες – απαιτήσεις.

 

 

 

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις