Αρχική ΕΡΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ...

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ -ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Νέα Πελοπόννησος

 

 

Print

 

 

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην παροχή υπηρεσιών προς την ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου για το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και προβολής για τις δράσεις του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ που υλοποιούνται / προγραμματίζεται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013.