Αρχική ΕΡΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2010-2011

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2010-2011

Νέα Πελοπόννησος

 

 

Print

Αφορά στη συμβουλευτική – τεχνική – διοικητική υποστήριξη της ΕΔΑ  Περιφέρειας Πελοποννήσου   από εξωτερικούς αναδόχους στους τομείς αρμοδιότητάς της  (σχεδιασμό, εξειδίκευση, προγραμματισμό, διαχείριση, υλοποίηση, παρακολούθηση) του  ΠΕΠ   Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013.

 

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις