Αρχική ΕΡΓΑ Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου 2011-2013

Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου 2011-2013

Νέα Πελοπόννησος

 

 

Print

Αφορά στην υποστήριξη της ΕΔΑ  Περιφέρειας Πελοποννήσου  στο πλαίσιο της προετοιμασίας, εφαρμογής και παρακολούθησης του προγράμματος και των παρεμβάσεων που αφορούν στην  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  του  ΠΕΠ   Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013

Αφορά στη συμβουλευτική – τεχνική – διοικητική υποστήριξη της ΕΔΑ  Περιφέρειας Πελοποννήσου  στους τομείς αρμοδιότητάς της  (σχεδιασμό, εξειδίκευση, προγραμματισμό, διαχείριση, υλοποίηση, παρακολούθηση).  Η πράξη θα αναπτύσσεται σε υποέργα σύμφωνα  με τις προκύπτουσες ανάγκες – απαιτήσεις.

Ειδικότερα αφορά στην αγορά υπηρεσιών για την υποστήριξη της υπηρεσίας στις αρμοδιότητές της σχετικά με τους άξονες υποδομές  προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου,  αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής, ψηφιακή σύγκλιση και στήριξη της επιχειρηματικότητας, έργα υγείας,  την υποστήριξη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την υποστήριξη των Δικαιούχων του Προγράμματος.

 

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις