Αρχική ΕΡΓΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Ι.Ν. ΠΑMΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Ι.Ν. ΠΑMΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ

Νέα Πελοπόννησος

Print

 

Ο Ιερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών βρίσκεται επί των οδών Ταξιαρχών και Χρονά, δίπλα στο λόφο του «Μπιζανίου» στην Τρίπολη.

 

Το κωδωνοστάσιο χωροθετείται στον αύλειο χώρο βορειοδυτικά του ναού. Είναι πυργόσχημο με διαστάσεις κάτοψης στη βάση 4.00×4.00 μ. και μέγιστο ύψος 19.50 μέτρα. Αποτελείται από λιθόκτιστη βάση και μαρμαρόκτιστη ανωδομή σε τρία επίπεδα που διαμορφώνονται με οκτώ πεσσούς, περίτεχνα επίκρανα και διαζώματα.

 

Το κωδωνοστάσιο κατασκευάσθηκε το έτος 1872 και είναι χαρακτηρισμένο ως νεώτερο μνημείο, διότι αποτελεί αντιπροσωπευτικό και αξιόλογο δείγμα αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα (ΦΕΚ 1927/τ.β./24-12-2003).

 

Το μνημείο παρουσιάζει έντονα δομικά, οικοδομικά και αισθητικά προβλήματα που υποβαθμίζουν την αρχιτεκτονική αξία του και μειώνουν τη στατική του επάρκεια.

 

Για την στερέωση, την αποκατάσταση και την ανάδειξή του, θα γίνει αποσυναρμολόγηση της ανωδομής, καθαρισμός, συντήρηση και συμπληρώσεις στα μαρμάρινα στοιχεία, αρμολόγημα στη λιθόκτιστη βάση και επανακατασκευή με τα ίδια συντηρημένα μαρμάρινα στοιχεία και ανοξείδωτους μεταλλικούς συνδέσμους και ελκυστήρες.

 

 

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις