Αρχική ΕΡΓΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΦΑΡΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΦΑΡΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

 

 

Print

Το προτεινόμενο έργο αφορά την αποκατάσταση του ιστορικού διατηρητέου φάρου Μονεμβασιάς Λακωνίας, με σκοπό να λειτουργήσει ως μέρος του Ελληνικού Φαρικού Δικτύου, το οποίο αποτελείται από ένα σύμπλεγμα 141 πέτρινων παραδοσιακών φάρων και φανών. Οι φάροι αυτοί αποτελούν παραδοσιακά μνημεία με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική κατασκευή είναι συνδεδεμένοι με την ναυτική παράδοση της Ελλάδας έχουν συμβάλλει στην ανάπτυξη και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, και αποτελούν σημείο αναφοράς για τους ναυτικούς.

Ο Φάρος Μονεμβασιάς, με Αριθμό Ελληνικού Φαροδείκτη 4020, βρίσκεται στην ΑΝ άκρη της χερσονήσου στη θέση Λειψωνά, Β της παλαιά πόλης της Μονεμβασιάς, εντός του χαρακτηρισμένου ως αρχαιολογικού χώρου.Αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους τμήματα:

• Το κυρίως κτίριο του φάρου, ορθογωνικής κάτοψης 6,20×5,20 τ.μ.

• Τον πύργο, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στην κάτοψη του φάρου, στην ανατολική πλευρά. Πρόκειται για τετράγωνο λιθόκτιστο κτίσμα, διαστάσεων 2,50×2,50, με εσωτερική μαρμάρινη ελικοειδή σκάλα, στην απόληξη του οποίου ήταν τοποθετημένος ο φανός.

• Τα βοηθητικά κτίσματα, με σημαντικότερα δύο παράσπιτα διαστάσεων 5,00×5,00 και 6,00×4,00 τ.μ.

Σε όλα τα κτίσματα του φάρου εμφανίζονται ποικίλα δομικά προβλήματα που οφείλονται τόσο στην απουσία εργασιών συντήρησης όσο και στα αποτελέσματα των μεταγενέστερων κατολισθήσεων στην περιοχή. Παράλληλα η οξείδωση των οπλισμών των πλακών του οπλισμένου σκυροδέματος, η έκθεση των μεταλλικών δοκών σε ένα ιδιαίτερα έντονο διαβρωτικό περιβάλλον και η κακή συνεργασία των νέων με τα παλιά υλικά δόμησης, είχαν σαν αποτέλεσμα με την πάροδο του χρόνου την εκτεταμένη φθορά.

Η στερέωση και αποκατάσταση του φάρου θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τρεις παραμέτρους:

Τον σεβασμό και την ανάδειξη των τυπολογικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών του διατηρητέου κτιρίου.

Την δυνατότητα χρήσης του φάρου και ως οικομουσείου

Τις απαιτήσεις των νέων κανονισμών στατικής και αντισεισμικής επάρκειας καθώς και την αντοχή των επεμβάσεων στο χρόνο.

Παρόμοιες Αναρτήσεις