Αρχική ΕΡΓΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ

Νέα Πελοπόννησος

 

 

Print

Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΜΕΙΣ:

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

ΤΕΠ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΤΟΜΕΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Παρόμοιες Αναρτήσεις