Αρχική ΕΡΓΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.) ΤΟΥ...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η “προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ)” που λειτουργεί στο υπάρχον κτίριο και συγκεκριμένα στο ισόγειο του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου. Σκοπός της πράξης είναι η αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών στο ΤΕΠ με την προμήθεια καινούργιου – σύγχρονης τεχνολογίας – άκρως απαραίτητου μη υπάρχοντος  εξοπλισμού, καθώς και η αντικατάσταση εξοπλισμού που είναι παλαιάς – ξεπερασμένης  τεχνολογίας ( end of life ) και πλέον δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον σκοπό του.

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις