Αρχική ΕΡΓΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Η λειτουργία Ψυχιατρικού τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο είναι καθοριστικός παράγοντας στην επίτευξη του στόχου της αποασυλοποίησης των ψυχικά πασχόντων και ταυτόχρονα του αποστιγματισμού και της κοινωνικής τους ένταξης.

Κύριος στόχος είναι η έγκαιρη παρέμβαση, η διάγνωση και η θεραπεία όλου του φάσματος των ψυχιατρικών και ψυχολογικών προβλημάτων με παράλληλο σχεδιασμό εξατομικευμένης Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης  ώστε το άτομο να μην φύγει από την κοινότητα και να μην απομακρυνθεί από το φυσικό του περιβάλλον (οικογένεια, εκπαίδευση, εργασία  κλπ). Στόχος είναι να αποτελλέσει τον άξονα αναφοράς, πρόληψης και περίθαλψης  της ψυχικής νόσου στην κοινότητα, με σεβασμό στην ανθρώπινη αξία, παρέχοντας υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου και ταυτόχρονα ικανοποιώντας το κρητήριο της ισότητας και της προσβασιμότητας.

Οι ανάγκες στις οποίες σκοπεύει να ανταποκριθεί το προτεινόμενο έργο είναι :

• Η παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικών ασθενών

• Η παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικών ασθενών

Η διασφάλιση της όσο  το δυνατόν, πρόληψης της εκδήλωσης των ψυχιατρικών διαταραχών και  η δυνατότητα της έγκαιρης διάγνωσής τους , αποτελεί ένα βασικό ζητούμενο στον τομέα της ψυχικής  υγείας.

Η πλήρη λειτουργία του Ψυχιατρικού Τομέα που θα είναι εύκολα προσβάσιμος σε ένα μεγάλο φάσμα του πληθυσμού του ΤοΨΥ Πελοποννήσου και των πάσης φύσεως προβλημάτων του, καθιστά αναγκαία την ύπαρξη και την πρότυπη λειτουργία του.

Τέλος, η λειτουργία  δικτύου διασύνδεσης με τους τοπικούς φορείς αποτελεί βασικό λόγο ύπαρξης του Ψυχιατρικού Τομέα και ενισχύει δραστικά την αρχή της τομεοποίησης της ψυχικής υγείας.

 

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις