Αρχική ΕΡΓΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Β. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ...

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Β. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

Νέα Πελοπόννησος

Print

Tο παρόν έργο αφορά την προμήθεια δεκατριών (13) ασθενοφόρων οχημάτων του Ε.Κ.Α.Β. , όπως περιγράφεται αναλυτικά ακολούθως:

Πρόκειται για 7 οχήματα ‘’VAN’’ κλειστού τύπου που πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προτύπων CEN EN 1789 για ασθενοφόρα τύπου ‘’Β’’, 3 οχήματα ‘’VAN’’ κλειστού τύπου που πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προτύπων CEN EN 1789 για ασθενοφόρα τύπου ‘’C’’ και 3 ασθενοφόρα 4Χ4 (με κίνηση στους τέσσερις τροχούς τα οποία είναι απαραίτητα λόγω των δυσκολιών του γεωγραφικού αναγλύφου της περιοχής ορισμένων  Τομέων του Παραρτήματος Τρίπολης) τύπου ‘’Β’’ .

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις