Αρχική ΕΡΓΑ Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Νο ΙΙΙ Γ.Ν. Καλαμάτας

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Νο ΙΙΙ Γ.Ν. Καλαμάτας

Νέα Πελοπόννησος

Print

Σύντομη περιγραφή για επικοινωνιακή χρήση

Το παρών έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας που περιλαμβάνει:

1. LASER ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ (laser συσκευή κατάλληλη για προστατεκτομές και λιθοτριψίες τεχνολογίας HOLDIUM YAG LASER).

2. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ (για MRI) ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ/ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (παραμαγνητικός αναπνευστήρας κατασκευασμένος από υλικά κατάλληλα για MRI, κατάλληλος για μαγνήτη 1,5 Tesla και παρακλήνιος αναπνευστήρας ΜΕΘ/ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ με πνευματική και ηλεκτρική τροφοδοσία, με ρύθμιση παραμέτρων αερισμού, με οθόνη τουλάχιστον 3 καναλιών, με δυνατότητα απεικόνισης και παρακολούθησης παραμέτρων αερισμού, με συναγερμούς και προειδοποιήσεις για όλα τα φαινόμενα).

3.ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕΘ ΚΑΙ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (παρακλήνιο μόνιτορ αποτελούμενο από οθόνη και με μετρούμενες παραμέτρους, ηλεκτρογράφημα, αναπνοή, οξυμετρία, αναίμακτη πίεση, αιματηρή πίεση, καρδιακή παροχή, καπνογραφία και κεντρικό σταθμό αποτελούμενο από οθόνη, καταγραφικό και τα κατάλληλα λογισμικά προγράμματαγια τη σύνθεσή του με τα παρακλήνια μόνιτορ).

4. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ , ΤΥΠΟΥ Β’ (ακτινολογικό αποτελούμενο από γεννήτρια ακτίνων Χ, μονάδα ακτίνων Χ (ανάρτηση οροφής), με ακτινολογική λυχνία, ακτινοδιαγνωστική τράπεζα, όρθιο bucky, σταθμός λήψης, αποθήκευσης, επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων, ανεξάρτητο σταθμό εργασίας)

5. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ (μηχάνημα αναισθησίας που περιέχει πνευματική και ηλεκτρική τροφοδοσία, σύστημα μείξης φρέσκων αερίων, σύστημα εξαέρωσης πτητικών αναισθητικών, σύστημα ασθενούς, αναπνευστήρας, μόνιτορ αναπνευστικών παραμέτρων και μόνιτορ ζωτικών λειτουργιών).

6. ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ) (μηχάνημα τεχνητού νεφρού κλασσικής αιμοκάθαρσης σε τροχήλατη βάση με όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς και συστήματα ασφαλείας με αντλία χορήγησης ηπαρίνης.

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις