Αρχική ΑΡΧΕΙΟ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ Περιφέρεια Πελοποννήσου, 1η Συνάντηση Ενημέρωσης Φορέων και Επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού Τομέα στο...

Περιφέρεια Πελοποννήσου, 1η Συνάντηση Ενημέρωσης Φορέων και Επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού Τομέα στο πλαίσιο του Προγράμματος GuardEn

Νέα Πελοπόννησος

Την Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε στην Κυπαρισσία η 1η Συνάντηση Ενημέρωσης για Φορείς και Επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού Τομέα στα πλαίσια υλοποίησης του Διακρατικού Συγχρηματοδοτούμενου έργου GuardEn: Guardians of Environment Framework, στο οποίο επικεφαλής εταίρος είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

     Η συνάντηση αυτή, η πρώτη από μια σειρά συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια υλοποίησης του έργου, στόχο έχει την ενημέρωση των φορέων και των επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού τομέα, και την προώθηση καλών πρακτικών για τη δημιουργία βιώσιμων και κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων, καθώς και τον σχεδιασμό και τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών περιφερειακού επιπέδου, αξιοποιώντας την ήδη υπάρχουσα δυναμική των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση.

     Την Περιφέρεια Πελοποννήσου εκπροσώπησε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ Μπακούρος Γεώργιος, χαιρετίζοντας τους παρευρισκομένους. Η υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Π.Τ.Α Περιφέρειας Πελοποννήσου κα. Ελένη Μανωλοπούλου και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υδροοικονομίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Αθανάσιος Μπουζαλάς παρουσίασαν με την σειρά τους στόχους του έργου, καθώς και ορθές πρακτικές που απορρέουν από κείμενες διατάξεις για την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ακολούθησε παρουσίαση του κ. Αντώνη Παρασκευόπουλου, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας, ο οποίος κάλεσε τους συμμετέχοντες να αξιοποιήσουν τη δυναμική των επιχειρήσεων τους εφαρμόζοντας τα προτεινόμενα από το έργο. Ο κ Γιώργος Μπαζούλης, Οικονομολόγος & εξωτερικός συνεργάτης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έργο «GuardEn” κάλεσε τους συμμετέχοντες να λειτουργήσουν ως δυνητικοί υποστηρικτές διαμοιρασμού της γνώσης και για άλλες επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος, εφαρμόζοντας πειραματικά το πρότυπο της επιχείρησης GuardEn, το οποίο θα παρουσιαστεί αναλυτικά σε επόμενη συνάντηση και σε εκπαιδευτικά σεμινάρια στους εμπλεκόμενους φορείς, όταν ολοκληρωθεί σε συνεργασία με τους λοιπούς εταίρους του έργου, Έλληνες και ξένους.

    Συμμετείχαν ακόμα ενεργά παραθέτοντας τους προβληματισμούς η κα Σπυριδούλα Μπέσσα από το ΔΑΟΚ Τριφυλίας και εκπρόσωποι από τους συνεταιρισμούς: Ο.Π. Νηλέας, Α.Σ Ελαιώνας, Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσσηνίας, Agris AE, την ΕΛ.ΓΟ Δήμητρα Κυπαρισσίας, καθώς και πλήθος παραγωγών της ευρύτερης περιοχής.  

    Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τριφυλίας, που είχε ευγενικά παραχωρηθεί από τον Δήμαρχο Τριφυλίας.
    Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ κατά 85% και από Εθνικούς Πόρους κατά 15% και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2014.