Αρχική ΕΡΓΑ Οργάνωση εκδηλώσεων – συνεδριάσεων- συσκέψεων της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου

Οργάνωση εκδηλώσεων – συνεδριάσεων- συσκέψεων της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου

Νέα Πελοπόννησος

 

 

Print

 

 

Η πράξη αφορά στην οργάνωση συνεδριάσεων, εκδηλώσεων, συσκέψεων οι οποίες αφορούν σε θέματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013  .  Στην παρούσα κατηγορία θα περιληφθούν και τα έξοδα για την οργάνωση των Επιτροπών Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013.

 

Η πράξη αφορά στις κάθε είδους δαπάνες προμήθειας ή/και υπηρεσίας που συνδέονται με τις εκδηλώσεις, συνεδριάσεις οργάνων, συσκέψεις.   Ενδεικτικά αναφέρονται οι βραχυχρόνιες μισθώσεις αιθουσών, η παροχή γευμάτων, φωτοτυπίες, μεταφράσεις, διερμηνείες, μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση συναντήσεων, μεταφορά συμμετεχόντων με μισθωμένο μεταφορικό μέσο κάθε είδους κλπ. τα έξοδα συμμετεχόντων, προσκεκλημένων και εισηγητών (έξοδα μετακίνησης, διαμονής και φιλοξενίας, αποζημίωση) κλπ.

 

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις