Αρχική ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Η προτεινόμενη πράξη αφορά τη βελτίωση και ολοκλήρωση τμήματος του εσωτερικού δικτύου του οικισμού Λαγκαδίων του Δήμου Γορτυνίας. Το συνολικό μήκος του νέου δικτύου θα είναι 4.285,00 μ. Επιπλέον, το έργο αφορά στην τοποθέτηση δικλείδων απομόνωσης του δικτύου, εγκαταστάσεων εκκένωσης στα χαμηλά σημεία του δικτύου, εγκαταστάσεων απαγωγής του αέρα στα ψηλά σημεία του δικτύου, εγκατάσταση τριών βαλβίδων μείωσης και διατήρησης της πίεσης, τοποθέτηση 2 πυροσβεστικών κρουνών διπλού στομίου και την κατασκευή αναμονών ιδιωτικών συνδέσεων παροχής.

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις