Αρχική ΕΡΓΑ ΜΥΘΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΥΘΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Νέα Πελοπόννησος

 

 

Print

Το προτεινόμενο έργο αποτελείται από ένα πλέγμα συνδυασμένων ενεργειών με σκοπό το σχεδιασμό, την οργανωμένη και αποτελεσματική προβολή του συνόλου του τουριστικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Υποέργο 1: Μελέτη  Αξιολόγησης  των δράσεων τουριστικής προβολής που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη διετία από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

 

Υποέργο 2: Ενέργειες εξειδίκευσης σε συνεργασία με τους τουριστικούς φορείς της Περιφέρειας για την διαμόρφωση, αξιοποίηση και εφαρμογή ενιαίου πλαισίου ευρύτερης Στρατηγικής Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας, θα υλοποιηθεί με αυτεπιστασία

 

Υποέργο 3: Ενέργειες / δράσεις τεκμηρίωσης και εφαρμογή / ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (ορειβατικός, περιπατητικός, πολιτιστικός / αρχαιολογικός, διατροφικός τουρισμός κλπ) θα υλοποιηθεί με αυτεπιστασία.

 

Υποέργο 4: Τεχνική υποστήριξη στην εξειδίκευση / υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης, διαχείρισης και προβολής του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, θα υλοποιηθεί μέσω ανάθεσης κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας

 

Υποέργο 5:  Δημιουργία διαφημιστικής καμπάνιας θα υλοποιηθεί με ανάθεση σε τρίτο με διεθνή διαγωνισμό.

 

Υποέργο 6: Διαφημιστική προβολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε αεροπορικά μέσα μεταφοράς, θα υλοποιηθεί με ανάθεση σε τρίτο με δημόσιο διαγωνισμό.

 

Υποέργο 7: Εκθέσεις, Επιχειρηματικά Ταξίδια, Εκδηλώσεις, αφορά στη συμμετοχή δράσεων προβολής, μέσω αυτεπιστασίας.

 

Υποέργο 8: Διαφημιστική προβολή της Περιφέρειας στο εξωτερικό με ειδικά διαφημιστικά εργαλεία, θα υλοποιηθεί με τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση.

 

Υποέργο 9: Υπαίθρια Διαφήμιση/Σήμανση – Σημεία Υποδοχής αφορά στη προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού.

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις