Αρχική ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2010-2011

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2010-2011

Νέα Πελοπόννησος

 

 

Print

Αφορά στην εκπόνηση μελετών – εμπειρογνωμοσυνών – ερευνών στο πλαίσιο της εξειδίκευσης, του προγραμματισμού, της διαχείρισης, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και των επαληθεύσεων των παρεμβάσεων της   Περιφέρειας Πελοποννήσου του ΠΕΠ  Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013, των κανονιστικών απαιτήσεων και στην υποβοήθηση του έργου των μονάδων της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής.

Παρόμοιες Αναρτήσεις