Αρχική ΕΡΓΑ Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες – έρευνες ΕΔΑ Πελοποννήσου 2012 – 2013

Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες – έρευνες ΕΔΑ Πελοποννήσου 2012 – 2013

Νέα Πελοπόννησος

 

 

Print

 

 

Η πράξη  αφορά στην εκπόνηση μελετών – εμπειρογνωμοσυνών – ερευνών στο πλαίσιο της εξειδίκευσης, του προγραμματισμού, της διαχείρισης, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και των επαληθεύσεων των παρεμβάσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου του ΠΕΠ  Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013   και στην υποβοήθηση του έργου των μονάδων της ΕΔΑ  Πελ/σου .

 

Ειδικότερα οι μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες  – έρευνες μπορούν να σχετίζονται με την υποστήριξη της εφαρμογής και του σχεδιασμού του ΕΣΠΑ  και του ΔΕΠΙΝ 2007-2013.

 

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις