Αρχική ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 19 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 19 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέας νοσηλευτικής μονάδας 19 κλινών, το οποίο αποτελεί ένα Ισόγειο κτίριο με υπόγειο. Η επέκταση γίνεται σε συνέχεια του υφισταμένου κτιρίου Χ του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης και συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

 

1. Επέκταση νέου Ισογείου κτιρίου κατά 700,00 τμ. το οποίο αποτελείται από τα κάτωθι:

 

•           3 θαλάμους ασθενών των τεσσάρων κλινών 42,00 τμ έκαστος

 

•           2 θαλάμους ασθενών των δυο κλινών  21,00 τμ έκαστος

 

•           3 θαλάμους ασθενών  μονόκλινους 14,00 τμ έκαστος

 

•           3 γραφεία ιατρών και ένα εξεταστήριο 12,00 τμ έκαστο

 

•           Αίθουσα Αναμονής 40,00 τμ

 

•           Αίθουσα Συσκέψεων 15,00 τμ

 

•           γραφείο προϊσταμένης 12,00 τμ

 

•           Αίθουσα εργασίας νοσηλευτών 16,00 τμ

 

•           Διαδρόμους και βοηθητικούς χώρους πρόσβασης και σύνδεσης με την υφιστάμενη κτιριακή δομή 140,00 τμ

 

•           Βοηθητικούς χώρους (ακάθαρτα, αποθήκες,w.c.,κουζίνα κ.λ.π.)

 

2. Επέκταση υπογείου κατά 742,38 τ.μ., στο οποίο τοποθετείται το Μηχανοστάσιο και αποθήκες.

 

Η Μελέτη Δημοπράτησης, έχοντας υπόψη την συνέχεια της υπάρχουσας ήδη κτιριακής δομής, μιας και το  νέο κτίριο αποτελεί μέρος μιας ολοκληρωμένης μελέτης εκ της οποίας έχουν ήδη κατασκευασθεί τα άλλα τμήματα, είναι συμβατή με την υπάρχουσα κτιριακή δομή (Βλέπε Όψεις – Τομές).

 

Ο απαραίτητος ιατρικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί σε συνεννόηση με το Νοσοκομείο και δεν αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου.

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις