Αρχική ΕΡΓΑ Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για ενίσχυση υδρευτικών αναγκών από Άγιο Παύλο προς...

Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για ενίσχυση υδρευτικών αναγκών από Άγιο Παύλο προς Τοπικές Κοινότητες και Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης, Β΄ Φάση (Β΄ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

Νέα Πελοπόννησος

Print

Το έργο της πράξης έρχεται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα παλαιότητας  και λειτουργίας του δικτύου. Συγκεκριμένα το σύνολο σχεδόν των αγωγών είναι πλέον ακατάλληλο και ανεπαρκές, το υλικό τους είναι αμιαντοσωλήνας η δε διατομή τους δεν καλύπτει τις σημερινές απαιτήσεις. Το δίκτυο στην πορεία του συναντά τις υφιστάμενες δεξαμενές υδροδότησης των οικισμών, οι οποίες σύμφωνα με τη μελέτη βρίσκονται σε καλή κατάσταση και θα απαιτηθεί για να καταστούν λειτουργικές  να προσαρμοστούν στο νέο δίκτυο με την αντικατάσταση βανών, σωληνώσεων κλπ.

 

Το νέο δίκτυο συνολικού μήκους 2.637 μέτρων θα είναι από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 ονομ. διαμέτρου DN 200 και 400 και ονομαστικής πίεσης 10 atm. Στις διακλαδώσεις αγωγών θα τοποθετηθούν δικλείδες ελέγχου  χυτοσιδηρές 25 atm, και ονομ. διαμέτρου 50, 80, 200, 400 εντός φρεατίων εκ σκυροδέματος, για την απομόνωση δικτύου σε περιπτώσεις επισκευών κλπ. Επίσης θα τοποθετηθούν βαλβίδες πίεσης 25 atm και διαμέτρου 50, 80, 200.

Παρόμοιες Αναρτήσεις