Αρχική ΕΡΓΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ –...

ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ: ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΟΥ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Με το παρόν έργο προβλέπεται να εκτελεστούν έργα παράκτιας προστασίας περιοχών του Δήμου Δυτικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν έργα στις εξής περιοχές:

1. Αρχοντικό:

α) Τέσσερις Πρόβολοι Π1, Π2, Π3 Π4, κάθετα στην ακτή, μήκους περίπου 50μ έκαστος και σε αποστάσεις 75 μ μεταξύ τους

β) Αναπλήρωση της ακτής με ίζημα σε μήκος περίπου 350,0m με μέσο πλάτος της στέψης της αναπλήρωσης 5,0m.

γ) Κυματοθραύστης μήκους 30,0m περίπου, στο νότιο τμήμα της περιοχής και σε απόσταση περίπου 45,0m από την ακτή.

2. Παραλίας Αβίας:

α) Αναπλήρωση της ακτής με τεχνητό ίζημα σε μήκος περίπου 120,0m με μέσο πλάτος στην στέψη της αναπλήρωσης  5,0m.

β) Πρόβολος, σχήματος «Γ» συνολικού μήκους περίπου 105,0m.

γ) Θωράκιση με φυσικούς ογκολίθους του νότιου ακρωτηρίου

3. Παλαιόχωρα:

α) Θωράκιση με φυσικούς ογκολίθους των βραχωδών εξάρσεων για την αποτροπή κατολισθήσεων

4.Κιτριές

α) Θωράκιση με φυσικούς ογκολίθους για την ενίσχυση του πρανούς στο βόρειο τμήμα της παραλίας, σε μήκος περίπου 20,0m.

β) Πρόβολος σχήματος «Γ», μήκους περίπου 60,0m

γ) Αναπλήρωση της ακτής, σε μήκος περίπου 65,0m.

5. Τοπικές Παρεμβάσεις

α) Έργα θωράκισης πρανών για την προστασία από κατολίσθηση λόγω της ετήσιας δράσης των κυματισμών, που εντοπίζονται στην περιοχή βόρεια των Κιτριών.

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις