Αρχική ΕΡΓΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών για την ενίσχυση του φέροντα οργανισμού του υφιστάμενου κτιρίου του 2ου Δημοτικού  Σχολείου Σπάρτης. Το υφιστάμενο υπο ενίσχυση κτίριο βρίσκεται σε οικόπεδο εντός σχεδίου πόλεως Σπάρτης, έκτασης 6.480,64 μ2 που σε αυτό έχουν ανεγερθεί εκτός του ανωτέρω κτιρίου, ένα νεώτερο διώροφο κτίριο νότια και ένα ισόγειο κτίριο που στεγάζονται οι χώροι υγιεινής στην νοτιοανατολική γωνία.

 

Το υφιστάμενο υπο ενίσχυση κτίριο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης είναι ένα διώροφο πλακοσκεπές κτίριο, που έχει εξωτερικές διαστάσεις 43,00Χ9,70 μ. και ύψος περί τα 9.00 μ. Στο δώμα, στην θέση του κλιμακοστασίου υπάρχει ένα μικρό πρόσκτισμα.

 

Στο ισόγειο, υπάρχουν:

 

•           Στην νοτιοδυτική γωνία του κτιρίου ένα γραφείο, διαστάσεων 3,80Χ4,00 μ.

 

•           Τέσσερεις αίθουσες διαστάσεων 8,00Χ6,00 μ. οι οποίες έχουν πρόσωπο νότια και η είσοδός τους είναι από βορρά.

 

•           Ο κεντρικός διάδρομος, πλάτους 2,65 μ.

 

•           Στο βάθος του διαδρόμου, στην βορειοδυτική γωνία είναι μία μικρή αίθουσα διαστάσεων 2,90Χ5,25 μ.

 

Στον όροφο, υπάρχουν:

 

•           Ένα γραφείο νότια διαστ. 3,90Χ4,00 μ. (επάνω από το γραφείο του ισογείου υπάρχει στον όροφο ανοικτή βεράντα)

 

•           Τέσσερεις αίθουσες διαστ. 8,00Χ6,00 μ. οι οποίες έχουν πρόσωπο νότια και η είσοδός τους είναι από βορρά.

 

•           Ο κεντρικός διάδρομος, πλάτους 2,65 μ.

 

•           Στο βάθος του διαδρόμου, στην βορειοδυτική γωνία είναι μία μικρή αίθουσα διαστ.2,90Χ5,25 μ

 

Οι εργασίες και ο τρόπος ενίσχυσης (παρέμβασης) περιλαμβάνονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή, στον προυπολογισμό δημοπράτησης και στα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης.

 

Επίσης περιλαμβάνει την εκτέλεση Η/Μ εργασίων για την αντικατάσταση όλων των εγκαταστάσεων (σωληνώσεις ,εξοπλισμός, πίνακες, κ.λ.π), είτε λόγω των εργασιών ενίσχυσης, είτε λόγω παλαιότητας.

Παρόμοιες Αναρτήσεις