Αρχική ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΒΥΤΙΝΑΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΒΥΤΙΝΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

 

 

 

Print

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού της Βυτίνας  και ακολουθεί το σύστημα σχεδιασμού του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης.Το προτεινόμενο έργο συμπεριλαμβάνει σύστημα αποχέτευσης, δίκτυο αποχέτευσης συνολικού μήκους 5.080 μ. καθώς και δύο τοπικά αντλιοστάσια.

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις