Αρχική ΕΡΓΑ «ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Δ.Α. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2011-2013»

«ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Δ.Α. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2011-2013»

Νέα Πελοπόννησος

 

 

Print

Αφορά τις δαπάνες μετακίνησης για τα έτη 2011-2013 των υπαλλήλων της ΕΔΑ  Περιφέρειας Πελοποννήσου  στο πλαίσιο της προετοιμασίας, εφαρμογής και παρακολούθησης και έλεγχου  του προγράμματος και των παρεμβάσεων που αφορούν στην  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  του  ΕΠ   Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις